Forma part de l’equip

Som un equip multidisciplinar, dinàmic i emprenedor, integrat per un grup de professionals del sector del transport que treballem cada dia per oferir un servei de qualitat.

Cerquem contínuament persones amb competències i actituds que contribueixin a consolidar el nostre posicionament, a la vegada que comparteixin els valors que sempre han caracteritzat als professionals que integren A.T. Robles

Ofertes de treball

Zona de treball*

Àrea i ocupació*

Dades Personals

Nom i Cognoms*

Direcció*

C.P

Localitat*

Província*

E-mail

Telèfon*

DNI/NIF*

Sexe*
MasculíFemení

Nacionalitat*

Data Naixement*

Edat

Estat civil*

Localitat Nac.

Província Nac.

Nº de fills

Edat dels fills

Persones al seu càrrec

Estat Físic

Ha patit Incapacitat Temporal (baixa) durant els últims dos anys?
SiNo

Període

Enfermetat

Enfermetats cròniques, lesions permanents, afeccions o impediments físics?
SiNo

Enfermetats cròniques

Lesions permanets, afeccions o impediments físics

Situació Actual

Feina
SiNo

Atural
SiNo

Data. Aturat

Dades de Formació

ENSENYAMENT PRIMARI

Centre/Ciutat

Títol/Especialitat

Finalització

ENSENYAMENT PROFESIONAL

Centre/Ciutat

Títol/Especialitat

Finalització

ENSENYAMENT SECUNDARI BUP/COU/ESO/BATXILLERAT

Centre/Ciutat

Títol/Especialitat

Finalització

ENSENYAMENT UNIVERSITARIA

Centre/Ciutat

Títol/Especialitat

Finalització

ALTRES ESTUDIS O CURSOS
Especificar centre, titulació, i data de finalització

MANEIG DE TRASPALETA I CARRETILLES

Disposa de Títo
SiNo

Data d'obtenció del títol

Adjuntar títol

DADES PROFESSIONALS RECENTS

(P.ex., empresa, ocupació,data d'alta, data de baixa, motiu baixa, salari)

Referències

Persones/Empreses a les quals podem sol·licitar referències

(Incloure dades d'empresa i telèfons)

Té vosté persones/familiars/coneguts a l'empresa?

SiNo

Relacionar

Currículum

Adjuntar fotografia

Adjuntar C.V.

Certifico que les dades facilitades en aquest qüestionari són certes. accepto que en cas que es demostri el contrari pugui ser rescindida immediatament la relació laboral que comença a partir d'aquesta sol · licitud d'ocupació. *